خدمات ترجمه

ارائه خدمات ترجمه در سراسر آلمان

قابل ارائه به ادارات، شرکت ها و افراد

ترجمه شفاهی

ترجمه کتبی رسمی/ غیر رسمی

کوچینگ (مربیگری)

اگر برای برنامه ریزی تحصیلی و یا شغلی، جستجوی کار و یا کارآموزی به کمک و مشاوره نیاز دارید، می توانید از کوچینگ اختصاصی بهره مند شوید. این کلاس ها اغلب تک نفره و در مراکز آموزشی خاص که مجوز دولتی دارند، برگزار می شوند. هزینه های این نوع کلاس ها را اغلب آژانس کاریابی فدرال، اداره کار و یا برخی مراکز دیگر بر عهده می گیرند. محتوای کلاس ها مطابق با نیازها و شرایط شخصی مراجه کننده تنظیم می شود.

برای اطلاعات بیشتر از روند کار،می توانید با من تماس بگیرید.